Belastingen

Belastingen zijn niet populair. Het voelt blijkbaar alsof je iets afgenomen wordt. Daarom is het belangrijk om ook te vertellen wat je ervoor terugkrijgt.

Ambtenaren en politici hebben belastingen ook vaak aangegrepen om de inkomsten voor de overheid te verhogen. Daar zit een dubbel belang in. Natuurlijk, de overheid heeft middelen nodig om taken uit te voeren. Tegelijkertijd worden uit die middelen ook de salarissen van diezelfde ambtenaren en politici betaald.

Waarom heft de overheid belastingen? Hiervoor zijn twee hoofdredenen, waarbij de belasting als stuurmiddel de primaire reden dient te zijn, en de resultante daarvan dient te voorzien in juist genoeg middelen voor de overheid (2de reden)

Belasting als stuurmiddel

 • Eerlijke verdeling van de lasten
  (de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten)
 • Stimuleren van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen
 • Demotiveren van maatschappelijk ongewenste ontwikkelingen

(bij de laatste twee dient de overheid zeer terughoudend te zijn met het toepassen, om ongewenste neveneffecten te voorkomen. De Nederlandse overheid heeft er een handje van om eerst ontwikkelingen te stimuleren en als het dan een succes is, de stimuleringsmaatregel ongedaan te maken. Dat mag in mijn ogen alleen maar als je dat vanaf het begin aankondigt, en niet als reparatie maatregel achteraf. In dat laatste geval heeft de overheid haar huiswerk niet goed gedaan)

Belastingen om te voorzien in middelen voor de overheid

De overheid heeft de verplichting om transparant, effectief en efficiënt (en steeds effectiever en efficiënter) te werken:

 • Wat kost het om de belastingen te innen?
 • Wat kost handhaving en controle?
 • Wat is de overhead, en hoeveel % komt er bij het beoogde doel terecht?

Goede en slechte belastingen

Na voorgaande toelichting kunnen we de verschillende belastingen (en ook subsidies, dat zijn een soort omgekeerde belastingen) verdelen in “goed” en “slecht”.

Goede belastingen
(in het kader van:
“De sterkste schouders mogen de zwaarste lasten dragen”)

 • Vermogensbelasting. Het benutten van het kapitaal in de maatschappij wordt gestimuleerd (in plaats van oppotten)
 • Rente belasting.
 • Dividend belasting
 • OZB

Neutrale belastingen

 • BTW
 • Rioleringsheffing: Kostendekkend
  Wel pleidooi voor instelling of aanwijzen van een instantie die de  effectiviteit en efficiency toetst om daarmee het  kostenbewustzijn hoog te houden.
 • Waterschapsheffing: Kostendekkend.
  (Pleidooi: idem)

Slechte belastingen

 •  Inkomstenbelasting: We willen arbeidsparticipatie stimuleren en gaan er vervolgens een forse belasting over heffen. Dat heet arbeidsparticipatie afstraffen. De armoede val (iemand gaat in inkomen achteruit als hij/zij vanuit een uitkerings situatie gaat werken) en belastingontduiking zijn twee nadelige effecten van de huidige vorm van inkomstenbelasting. Om deze ongewenste effecten te vermijden zou deze vorm van belasting fors naar beneden moeten. Hier profiteren dan allen inkomens van (Het progressieve karakter mag blijven: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten)

 

Onrechtvaardige belastingen/vrijstellingen

 • BTW vrijstelling voor financiële transacties, brandstof voor internationaal vliegverkeer en …….. (lezers, ik houd me aanbevolen voor meer voorbeelden)
 • Subsidies voor grijze energie die vele malen hoger zijn dan de subidies voor groene energie.
 • Hondenbelasting: Hondenbelasting is ooit ontstaan omdat honden vroeger als trekhonden werden gebruikt. In die zin is hondenbelasting een soort voorloper van de motorrijtuigenbelasting en daarmee hopeloos achterhaald. Als je de maatschappelijke kosten van het houden van dieren toch wilt compenseren, dan dient de overheid ook een paardenbelasting, koeienbelasting, kippenbelasting, varkensbelasting in te voeren. Dan kunnen daarmee ook de maatschappelijke kosten voor de Q-koorts, gekke koeienziekte etc. mee betaald worden. Naar mijn mening is de soort dieren geen handig middel om belasting te heffen. Voor het bekostigen en afremmen van de ongewenste nadelen zijn betere belastingen mogelijk (CO2 belasting of een vervuilingsbelasting).
 • BTW vrijstelling voor overheden (maakt dat uitbesteden van werk door overheden plots 21% duurder wordt, oftewel: overheden mogen tot 21% minder efficiënt werken om toch concurrerend te zijn met de markt)

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.